Oud Directiegebouw – Rivierenhof – anno +-1910 (aankomend project)

foto’s © Mikal Kindt

Werkzaamheden

 • Nauwkeurige documentatie
 • Fotografische opnames
 • Opmaak schadebeeld
 • Reinigen tessellatum
 • Reinigen voegen
 • Injecteren microbarsten met injectiemortel
 • Invullen barsten met kalkmortel op kleur
 • Re-integratie lacunes
 • Klieven van nieuwe tessere
 • Onderhoudsvoorschriften
 • Opstellen restauratierapport