Restauratie gevelmozaïeken – anno 1898

Leysstraat 7, 2000 Antwerpen
Projectleider: Mikal Kindt, in opdracht van Profiel cvba

foto’s © Mikal Kindt

Werkzaamheden

 • Nauwkeurige documentatie
 • Fotografische opnames
 • Vooronderzoek
 • Archiefonderzoek
 • Noodfixaties
 • Verwijderen van gipskorsten
 • Afname van drie precaire panelen
  • Conservatie/restauratie tessellatum
  • Terugplaatsen van drie precaire panelen
  • Plaatselijk vergulden
  • Voegen tessellatum met kalkmortel op kleur
  • Reinigen tessellatum