© Gerald Vanrafelghem

Mikal Kindt

gegradueerd steenrestaurateur

Zeven jaar lang combineerde ik de restauratie van stenen objecten met die van mozaïek, in een middelgroot restauratiebedrijf. Ik kreeg er de kans grote projecten te begeleiden. Eind 2018 koos ik voor een nieuwe uitdaging in mijn professioneel leven: zelfstandig aan de slag gaan in de kleine wereld van dit nicheproduct. Bij ieder project zoek ik naar doordachte en duurzame oplossingen. Ik vertrek steeds vanuit de historiek en zoek naar een evenwicht tussen enerzijds maximaal behoud van waardevolle historische elementen en anderzijds de huidige functie die nieuwe technologieën bevat.

In 2011 studeerde ik af als master in de ‘Conservatie en Restauratie’. Mijn masterproef onder supervisie van Dr. Stefania Chlouveraki was getiteld “Omgaan met materiaalverlies – het probleem van re-integratie van lacunes in vloermozaïeken”. Ik stelde mijn proefschrift voor in Marokko op de 11e  Conferentie van het ICCM (International Committee for Conservation of Mosaics); de toonaangevende professionele organisatie gewijd aan het behoud van archeologische mozaïeken. Sindsdien ben ik actief lid.

Vanaf 2017 focust het comité ook op hedendaagse mozaïeken. Vandaar dat ik op haar 13e Conferentie te Barcelona, mijn opvattingen over de restauratie van dit type mozaïeken kon voorstellen met als titel “Re-appreciating the art of Art Nouveau mosaics in Brussels – Challenges for the conservation of mosaics in use”.

Ondertussen kende de Koning Boudewijnstichting mij een beurs toe onder de noemer ‘jong getalenteerde in een erfgoedberoep’. Zo kreeg ik de kans om mijn kennis over de eind 19e-, begin-20e-eeuwse mozaïek te verbreden en mijn vaardigheden te verrijken. Dit deed ik door gedurende drie maanden terug te keren naar de diepgewortelde traditie van hedendaags terrazzo en mozaïek in hun bakermat, Noord-Italië, met name Venetië en Sequals.

In 2019 ben ik met een opleiding tot glazenier gestart en zo heb ik mijn kennis over de niet-traditionele mozaïek in België verder kunnen uitbreiden. Naast de restauratie van de gekende smalti heb ik nu ook die van het vlakglas in de vingers: eveneens een eeuwenoud ambacht.

Verwijderen van origineel materiaal kan slechts eenmaal

Graag wil ik het volgende aan de lezer meegeven:

“Ik wil iedereen aanmoedigen om decoratieve gevel- en vloerbekledingen te vrijwaren voor de toekomst. Ik heb het dan over bekledingen die relatief zeldzaam worden, en vaak vrijwel onvervangbaar zijn op het gebied van arbeid en vakmanschap, en soms van materialen”.