Mikal Kind MenuIcon

NL

Noodinterventie vloermozaïek Chinees Paviljoen – Laken

anno 1903-1910

Alexandre Marcel
  • Vooronderzoek – archivaal onderzoek
  • Nauwkeurige documentatie
  • Noodfixaties
  • Lacune invullingen
  • Verwijderen van microbiologische aantasting met enzymen
  • Aanbevelen van een shelter boven het mozaïek
  • Het inventariseren en stockeren van losgekomen tessere
  • Behandelingsvoorstel voor de toekomstige restauratie
Noodinterventies konden pas uitgevoerd worden na het verwijderen van de microbiologische aantasting. Hiervoor werden enzymen gebruikt, een ecologische manier voor mens en natuur. Om het mozaïek te beschermen tot zijn toekomstige restauratie, werd een shelter gebouwd. Wie de auteur is van het mozaïek in het exterieur is op vandaag nog onbekend. De bekleding van de grote trap in het interieur is van marmerfabrikant Léonce Evrard. Zou hij ook marmerafval afgeleverd hebben voor het mozaïek? Bij het mozaïekatelier P. & A. Pellarin Frères was L. Evrard geen onbekende. Naast aankoop van marmerafval in steengroeven kocht men dit ook aan bij marmerbewerkers.

Een twintig jaar voor de uitvoering in het Chinees Paviljoen, werd op de achterkant van een visitekaartje van Léonce Evrard, de prijs genoteerd voor één 'tombereau' marmerafval, 15 frank (Coll. MoMuse_Pellarin_IVA_03a, 03b en 04a).