Mikal Kind MenuIcon

NL

Vloermozaïek in Herenhuis Dautricourt de Spot – Brugge

1883 en 1903

  • Vooronderzoek – archivaal onderzoek
  • Nauwkeurige documentatie
  • Verwijderen van microbiologische aantasting met enzymen
  • Injectie met grouting
  • Lacune invullingen
  • Verwijdering van onesthetische interventies
  • Lokaal geërodeerde tessere behandelen
COMING PROJECT

In opdracht van Dautricourt -de Spot werd in 1883 de originele mozaïekvloer op de koer van dit statig herenhuis uitgevoerd door de gebroeders P. & A. Pellarin Frères, het oudste mozaïekatelier van België. Twintig jaar later onderging het pand grondige wijzigingen. De koer werd een binnenruimte met vernieuwing van het mozaïek tot gevolg.

Op heden werd kort na de start der restauratiewerken de werf stilgelegd door vochtproblematiek met algen onder de mozaïeksteentjes. Bij vochtopsporing ontdekten we in de kelder één kubieke meter brokken originele mozaïek, uit deze vondst bleek het originele motief identiek te zijn aan het huidige. Of de reconstructie in 1903 ook uitgevoerd werd door hetzelfde atelier is op vandaag onbekend.