Mikal Kind MenuIcon

NL

Gevelmozaïeken en sculpturen Gemeentehuis -Vorst

anno 1935-1939

Jean-Baptiste Dewin
 • Mozaïek:
  • Nauwkeurige documentatie
  • Fotografische opnames
  • Vooronderzoek
  • Archiefonderzoek
  • Noodfixaties
  • Conservatie/restauratie tessellatum
  • Voegen tessellatum
  • Reinigen tessellatum
 • Steen:
  • Nauwkeurige documentatie
  • Fotografische opnames
  • Vooronderzoek
  • Archiefonderzoek
  • Reinigen met stoom
  • Plaatselijk verwijderen van gipskorsten
  • Fotografische opnames
  • Voegen tussen de steenvolumes met zelfgemaakte mortel
  • Behandeling van roestvorming
  • Fixeren van afgebroken delen
  • Verlijmen van breuken
  • Invullen van breuken
  • Onderhoudsvoorschriften
  • Opstellen restauratierapport
Mozaïek
Volgens het lastenboek werd het materiaal voor het mozaïek beschreven als keramiek. Al valt de grondstof van dit product buiten de huidige classificatie van keramiek,  steengoed, aardewerk en porselein. Het materiaal bestaat uit 'emaux'.  Tessere (mozaïeksteentjes) samengesteld uit veldspaat, natriumcarbonaat, kaolien en speciale kleisoorten. Eigen aan deze materie is zijn briljant schitterend oppervlak met afgeronde hoeken.  In de tijd van het Gemeentehuis in Vorst had de industrialisatie en de technische vooruitgang van de 20e eeuw en vooral het op punt stellen van de kleurmiddelen het vervaardigen van de steentjes op een schoonheidsgraad gebracht. Wat de restauratie bemoeilijkt op vandaag is het actuele kleurgamma, het resultaat van een vereenvoudiging, zowel qua vorm als kleur.

Steen
De blauwe hardstenen objecten lieten een jaar op zich laten wachten, omwille van asbest in de mortel. Na verwijdering werden de voegmortel in similipleister die de textuur en kleur zo goed mogelijk benaderde opgevuld naast enkele lacunes.