Mikal Kind MenuIcon

NL

Gevelmozaïeken Leysstraat – Antwerpen

anno 1898

Alexis Van Mechelen
 • Nauwkeurige documentatie
 • Fotografische opnames
 • Vooronderzoek
 • Archiefonderzoek
 • Noodfixaties
 • Verwijderen van gipskorsten
 • Afname van drie precaire panelen
 • Conservatie/restauratie tessellatum
 • Terugplaatsen van drie precaire panelen
 • Plaatselijk vergulden
 • Voegen tessellatum met kalkmortel op kleur
 • Reinigen tessellatum